">

Nevrologiya bo'limi

Nevrologiya — odam va hayvonlar nerv sistemasining tuzilishi hamda norma va patologik holatlardagi funksiyalari, uning filogeneza va ontogenez" qonuniyatlari toʻgʻrisidagi tibbiy-biologik fan. Nevrologiyaning boʻlimlari — nerv sistemasining anatomiyasi, gistologiyasi, embriologiyasi, neyrofiziologiyasi, patofiziologiya, shuningdek, nevropatologiya, nevrogigiyena va boshqa qadimgi dunyo tibbiyoti neyromorfologiyadan elementar maʼlumotlarga ega boʻlgan.

Xodimlar

sq-sample17

Tojiev To'lqin Reimboevich

Bo'lim mudiri

sq-sample17

Abdullina Lutsiya Rivkatovna

Nevropotolog

Galereya

Contact

Shahar va ichki telefon raqami: +998 71 236-11-07

Bo'lim mudirining telefon raqami (Tojiev To'lqin Reyimboevich): +998(98)123-40-23

Nevropotologning telefon raqami(Abdullina Lutsiya Rivkatovna): +998 (97) 772-40-50