← Urolog

Alidjanov Nazrullo Borievich

Urolog

37 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Imomkulov Jamol Jabbarovich

Urolog

40 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Raxmatov Alisher Tursunbaevich

Urolog

25 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Boboev Alisher Shukrullaevich

Urolog

25 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Yuldashev Dilmurod Turgunbaevich

Urolog

8 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Babataev Sobir
Salievich

Urolog

27 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Xoltaev Davron Aminjonovich

Urolog

8 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Badiev Sanjar Xirramovich

Endourolog

10 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Abdullaev Asror Askarovich

Urolog

4 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Pozilov Rustam Isroilovich

Endourolog, Androlog

14 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash