← Terapiya

Ismailova Zamira Atabaevna

Terapiya bo'limi mudiri

37 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash

Salaev Ulug'bek Bahtiyarovich

Terapevt

28 yil tajriba

Uzbek, Russian

Uchrashuv tayinlash